Stichting Cultuurinnovatie heeft haar eerste project, de Kinder Matteüs, na vijf jaar succesvol overgedragen. Een vernieuwend project waarbij de Matthäus Passion geschikt is gemaakt voor een nieuwe doelgroep en op professionele manier wordt uitgevoerd. Landelijk heeft het Kinder Matteüs project inmiddels 15.000 kinderen en families bereikt.

Nu de Kinder Matteüs een toekomst heeft en in goede handen is werkt Stichting Cultuurinnovatie aan nieuwe projecten. Cultuur is een ruim begrip dat met een innovatieve invalshoek voor brede en nieuwe doelgroepen ingevuld kan worden. 

Voor vragen, suggesties of informatie mail: info@stichtingcultuurinnovatie.nl